Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
57/18 30/05/2018 w sprawie wydania opinii nt. zaproponowanych nazw ulic dla projektowanego osiedla Galaktyka w Szczecinie. 12/10/2018
56/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. możliwości utwardzenia pasa zieleni pod potrzeby miejsc parkingowych przy ul. Duńskiej 45, 45A w Szczecinie. 12/10/2018
55/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Fińskiej (dz. 256/2 obr. 3076) w Szczecinie. 12/10/2018
54/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szczecińskiej (dz. 12/12 obr. 3074) w Szczecinie. 12/10/2018
53/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kredowej (dz. 28/5 obr. 3081) w Szczecinie. 12/10/2018
37/17 10/08/2017 zmieniająca uchwałę Nr 30/17 z dnia 16 lutego 2017 w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w ramach środków przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych 12/10/2018
36/17 29/06/2017 w sprawie wydania opinii nt zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jemiołowej (dz. 38/4 obr. 3079) w Szczecinie. 12/10/2018
24/16 24/11/2016 w sprawie wydania opinii nt zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łącznej (dz. 5/50 obr. 6613) w Szczecinie 16/01/2017
23/16 24/11/2016 w sprawie wydania opinii ws utworzenia miejsc parkingowych w rejonie ul. Duńskiej 90-114, Złotowskiej 98-104 w Szczecinie 16/01/2017
22/16 24/11/2016 w sprawie wydania opinii ws zbycia działki nr 56/1 obręb 3079 położonej w rejonie ul. Duńskiej 16/01/2017