Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
52/18 22/02/2018 ws przyjęcia zadania do realizacji w ramach środków przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych RM Szczecin w roku 2018. 13/10/2018
46/18 11/01/2018 ws przyjęcia budżetu Rady Osiedla Warszewo na rok 2018 13/10/2018
40/17 21/09/2017 ws wydania opinii nt zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podbórzańskiej 5 (dz. 56/9 obręb 3065) w Szczecinie 12/10/2018
47/18 11/01/2018 ws wydania opinii na wydzierżawienie działki nr 65/2 obręb 3078 na rzecz Pana Wojciecha Matyki pod potrzeby budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią pod balonem AMF Arena. 12/10/2018
45/18 08/01/2018 ws przyznania środków finansowych na objęcie patronatem oraz ufundowanie nagród w konkursie rysunkowym pn. "Mój wymarzony plac zabaw". 12/10/2018
42/17 26/10/2017 ws wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Domowej (dz. 37/9, dz. 37/21 obręb 3080) w Szczecinie 12/10/2018
38/17 21/09/2017 zmieniająca Uchwałę Nr 37/17 z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w ramach środków przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych 12/10/2018
27/17 19/01/2017 ws przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 12/10/2018
51/18 22/02/2018 ws wydania opinii dla sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 38/4 zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej w Szczecinie. 12/10/2018
50/18 22/02/2018 ws przyjęcia do realizacji zadań w ramach zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli" w roku 2018. 12/10/2018