Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
42/17 26/10/2017 ws wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Domowej (dz. 37/9, dz. 37/21 obręb 3080) w Szczecinie 12/10/2018
38/17 21/09/2017 zmieniająca Uchwałę Nr 37/17 z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w ramach środków przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych 12/10/2018
27/17 19/01/2017 ws przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 12/10/2018
51/18 22/02/2018 ws wydania opinii dla sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 38/4 zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej w Szczecinie. 12/10/2018
50/18 22/02/2018 ws przyjęcia do realizacji zadań w ramach zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli" w roku 2018. 12/10/2018
49/18 22/02/2018 zmieniająca Uchwałę Nr 48/18 z dnia 11 stycznia 2018 w sprawie wydania opinii dla proponowanej nazwy ulicy Przy Parku 12/10/2018
44/17 02/11/2017 w sprawie wydania opinii nt odmowy przedłużenia decyzji zezwalającej na nośnik reklamowy (dz. 1 obręb 3082) w Szczecinie 12/10/2018
35/17 25/05/2017 w sprawie wydania opinii dla proponowanych nazw ulic w obrębie działek nr 15/35, 15/36, 15/37, 15/1 obręb 3066 12/10/2018
64/18 05/07/2018 w sprawie wydania opinii nt. wydzierżawienia na rzecz Stowarzyszenia Tenisowy Szczecin – Tenisowa Asy działki nr 65/2 obręb 3078 położonej przy ul. Duńskiej w Szczecinie. 12/10/2018
63/18 05/07/2018 w sprawie wydania opinii nt. możliwości wybudowania przez spółkę Szczecindis małej stacji paliw na terenie własnym supermarketu E.Leclerc. 12/10/2018