Radni Osiedla

MIKOŁAJCZYK
DARIUSZ JACEK
PRZEWODNICZĄCY
KOWALSKI
PAWEŁ MATEUSZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
OBUCHOWICZ
MAGDALENA ELŻBIETA
SKARBNIK
PIETRUSEWICZ
STANISŁAW
SEKRETARZ
SZYSZKO
MONIKA
CZŁONEK ZARZĄDU
RUSIECKI
MAREK ANDRZEJ
RADNY
SZNEIDER
MARCIN RAFAŁ
RADNY
KNAP
WOJCIECH
RADNY
WIŚNIEWSKI
KRZYSZTOF
RADNY
LEMM
JAKUB EDMUND
RADNY
MICHNIEWICZ
ROBERT PIOTR
RADNY
BACIOCHA
SŁAWOMIR ANTONI
RADNY
OBUCHOWICZ
RAFAŁ
RADNY
JANCZURA
IWONA ALICJA
RADNA
CYDZIK
MAŁGORZATA GENOWEFA
RADNA