Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
62/18 07/06/2018 w sprawie korekty budżetu Rady Osiedla Warszewo na rok 2018. 12/10/2018
61/18 07/06/2018 w sprawie wydania opinii nt. możliwości sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Złotowskiej 12, Księżycowej 16, Dzierżonia w Szczecinie. 12/10/2018
60/18 07/06/2018 w sprawie wydania opinii nt. możliwości wydzierżawienia fragmentu działki nr 1/1 obręb 3056 przy ul. Szczecińskiej w Szczecinie. 12/10/2018
59/18 07/06/2018 w sprawie wydania opinii nt. możliwości wydzierżawienia fragmentu działki nr 1/1 obręb 3056 przy ul. Szczecińskiej w Szczecinie. 12/10/2018
58/18 07/06/2018 w sprawie wydania opinii nt. możliwości wydzierżawienia działki nr (dz. 109/3 obr. 84 Nad Odrą) przy ul. Łącznej w Szczecinie. 12/10/2018
57/18 30/05/2018 w sprawie wydania opinii nt. zaproponowanych nazw ulic dla projektowanego osiedla Galaktyka w Szczecinie. 12/10/2018
56/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. możliwości utwardzenia pasa zieleni pod potrzeby miejsc parkingowych przy ul. Duńskiej 45, 45A w Szczecinie. 12/10/2018
55/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Fińskiej (dz. 256/2 obr. 3076) w Szczecinie. 12/10/2018
54/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szczecińskiej (dz. 12/12 obr. 3074) w Szczecinie. 12/10/2018
53/18 12/04/2018 w sprawie wydania opinii nt. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kredowej (dz. 28/5 obr. 3081) w Szczecinie. 12/10/2018