w sprawie wydania opinii ws zbycia działki nr 38/9 obręb 3074 położonej w rejonie ul. Poznańskiej