Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
01/15 02/06/2015 powołanie Komisji Rewizyjnej przy Radzie Osiedla Warszewo 16/01/2017
02/15 02/06/2015 powołanie Komisji Ochrony Środowiska 16/01/2017
03/15 09/07/2015 wybór koncepcji zasilenia Czarnego Stawu w ramach zadania „Rewitalizacja Czarnego Stawu” 16/01/2017
05/15 09/07/2015 przyznanie diety w wysokości 193,00 zł dla Członka Zarządu 16/01/2017
04/15 09/07/2015 w sprawie wykorzystania środków dodatkowych przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin 16/01/2017
06/15 01/09/2015 w sprawie wydania opinii ws. sprzedaży gruntu w drodze przetargu ograniczonego do nieruchomości bezpośrednio przyległych położonych przy ul. Pegaza20, Pegaza 22 oraz drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyleg 16/01/2017
07/15 28/09/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1/15 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przy Radzie Osiedla Warszewo 16/01/2017
08/15 28/09/2015 w sprawie przyjęcia planu wydatków Rady Osiedla Warszewo na 4 kwartał 2015 r. 16/01/2017
09/15 28/09/2015 w sprawie wydania opinii ws propozycji sprzedaży w drodze bezprzetargowej fragmentu działki 34/66 i 34/67 z obrębu inwentaryzacyjnego nr 3083 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kresowej 21 16/01/2017
10/15 28/09/2015 w sprawie przedłużeniu działalności modelarni przy Radzie Osiedla Warszewo na okres kadencji rady tj. na lata 2015-2019 16/01/2017