Plany zagospodarowania przestrzennego osiedla

Uchwała RM Nr XV/367/12 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Duńska" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo-Duńska 2"

Uchwała RM Nr IX/161/11 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo 4"

Uchwała RM Nr XXIV/622/08 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Kredowa" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo - Kredowa 2"

Uchwała RM Nr XXIV/620/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo 3"

Uchwała RM Nr XXIV/616/08 - w sprawie zmieny Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo-szkoła"

Uchwała RM Nr XXII/572/08 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo 3"

Uchwała RM Nr XXI/561/08 - w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Duńska" w Szczecinie

Uchwała RM Nr XIX/496/08 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo-szkoła"

Uchwała RM Nr XIII/347/07 - w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Warszewo-Kredowa" w Szczecinie

Uchwała RM Nr VII/171/07 - w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie

Uchwała RM Nr LXIII/1162/06 - w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie

Uchwała RM Nr LVII/1061/06 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo" w Szczecinie

Uchwała RM Nr XLVII/894/05 - w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Odolany" w Szczecinie

Uchwała RM Nr XLIII/847/05 - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo" w Szczecinie

Uchwała RM Nr XXXII/624/05 - w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie