Placówki oświatowe na osiedlu

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86,

tel. 91 426-89-30, 91 818-40-40

fax: 91 426-89-22

sekretariat@sp7.szczecin.pl